Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 793 napja lejárt

Berente Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berentei Műszaki Ellátó Szervezet
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.04.01.-2016.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.04.01.-2016.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3704 Berente, Bajcsy - Zs. utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az intézmény irányítása, szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése - az alapító okirat szerinti feladatok, szolgáltatások jogszabályi feltételek szerinti biztosítása - a működés tárgyi- és személyi feltételeinek biztosítása - az intézmény munkájáról történő beszámolás a Képviselő - testület előtt - a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése - az előírt dokumentáció vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, műszaki szakképesítés,

§         hasonló szakterületen szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§         szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, műszaki szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         a képesítést igazoló okiratok másolatai

§         szakmai és vezetői gyakorlat meglétét igazoló okirat

§         szakmai önéletrajz

§         a pályázó írásbeli nyilatkozata hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettségének eleget tesz

§         a pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bek. b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

§         a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Roza László István nyújt, a 06-48/411-435 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Berente Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3704 Berente, Esze Tamás utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Berente Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3704 Berente , Esze Tamás út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

§         Személyesen: Roza László István, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3704 Berente, Esze Tamás utca 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Berente község honlapja - 2016. január 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berente.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.12.