Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1037 napja lejárt

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyermek és Diákélelmezési Intézmény Orosháza
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyermek és Diákélelmezési Intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú iskolai végzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalklamazotti munkakörbe kinevezhető, a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében felsorolt kizáró ok nem áll fenn, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         pályázó szakmai önéletrajza; a képesítést igazoló okirat másolata;az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; pályázó nyilatkozata: pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő; személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul; kéri-e a pályázati eljárás napirendnek zárt ülésen tárgyalását; kinevezése esetén összeférhetetlenség nem áll fenn; nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. (12:00 óráig beérkezéssel) ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.383-5/2015. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.383-5/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Dávid Zoltán polgármester, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. emelet 4. ajtó (12:00 óráig beérkezéssel).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett- mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníts

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.oroshaza.hu - 2016. január 5.

§         www.oroscafe.hu - 2016. január 5.

§         Orosházi Élet - 2016. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (kjt.) 21/A § (4)-(5-) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre