Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 845 napja lejárt

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Kistérségi Szociális Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. április 8-től 2021. április 7-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Ifjúság útja 1/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körök vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, •az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében és a 15/1988. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I./1 pontjában meghatározott szakirányú végzettség,

§         • büntetlen előélet

§         • 18. életév betöltése

§         • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

§         • szociális szakvizsga megléte, vagy nyilatkozat a szociális szakvizsga megbízást követő 2 éven belüli megszerzésének vállalásáról

§         • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot

§         • részletes szakmai önéletrajzot

§         • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát

§         • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

§         • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         • nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

§         • nyilatkozatot arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja

§         •nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Lengyel Csilla Társulási csoportvezető nyújt, a 06-75/500-592 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1356/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György utca 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1356/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Paksi Polgármesteri Hivatal Társulási Csoportjánál, Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a 257/2000. (XII.16.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdései alapján létrehozott bizottság véleményezi. A pályázatokról Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Paksi Hínök

§         www.paks.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.26.