Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 816 napja lejárt

Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás Győrtelek Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Györtelek
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4752 Györtelek, Kossuth út 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető által ellátandó főbb feladatok: Az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében: felelős az intézmény Alapító Okirata szerinti alaptevékenységeinek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért; irányítja, összehangolja és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai feladatok ellátását, végrehajtását; felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására; intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása; gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről; elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, hatályosságáról; beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézmény fenntartója felé; gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről; minden olyan feladat ellátásáról, melyet a vonatkozó hatályos jogszabály és a fenntartó számára előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletének az intézményvezető számára előírt felsőfokú szociális szakképzettség (5 pont.), vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/I.1. pontjában meghatározott felsőfokú szakképzettség.,

§         felsőfokú végzettséget,vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,gyermekvédelemi,szociális területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

§         szociális szakvizsga

§         a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok

§         próbaidő vállalása,4 hónap

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szociális vagy gyermekvédelmi intézményben - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes, személyes adatokat tartalmazó szakmai önéletrajz

§         a pályázati feltételekben meghatározottak igazolása (igazolás a szociális szakvizsgáról, a szakmai gyakorlatról, stb.)

§         végzettséget, képzettséget igazoló dokumetumok másolata (sikeres pályázat esetén az eredeti bemutatása)

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel)

§         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint büntetlen előéletű, és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró eltiltás hatálya alatt

§         Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben,

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

§         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik,

§         Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget teljesíti, vagyonnyilatkozatot tesz a pályázó, megbízása esetén.

§         Nyilatkozat a Kjt. 41.§-a szerinti összeférhetetlenségről.

§         Nyilatkozat arról, hogy nyílt, vagy zárt ülésen kéri a pályázata elbírálását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás Győrtelek Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (4752 Györtelek, Kossuth út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 218/2016/Gy. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás Győrtelek Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (4752 Győrtelek, Kossuth út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 218/2016/Gy., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

§         Elektronikus úton Halmi József részére a polgh@gyortelek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

§         Személyesen: Halmi József, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4752 Györtelek, Kossuth út 47. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat egy bíráló bizottság előkészíti, véleményezi. Ezt követően a Társulási Tanács dönt a nyertes pályázatról. A pályázat kiírója, a Tanács fenntartja a jogot , hogy eredménytelenné nyilvánítsa a pályázati eljárást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (családgondozó) kinevezhető a Kjt. 20/B (2) bekezdése alapján. A nyertes pályázó határozott idejű magasabb vezetői megbízás mellett határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 3.,8. pontjában megjelölt munkakörök valamelyikére. A pályázó saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt, vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan felmerülő költséget nem térít meg. Az intézményvezetői munkakör közalkalmazotti jogviszonyban határozatlan időre, négy hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.07.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...