Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 996 napja lejárt

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Lövő

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. május 1- 2021. április 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9461 Lövő, Fő utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetőjének feladata az Intézmény szakszerű és törvényes, költséghatékony működtetése, a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az Intézmény működésével kapcsolatban. Az Intézmény irányítási,ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, Alapító okirat szerint (család-és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás) feladat ellátás,kapcsolattartás a fenntartóval,a Társulást alkotó önkormányzatokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, (15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt képesítés,

§         Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szociális szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

§         Az Intézmény vezetésére vonatkozó program

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozat, miszerint a "gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" szóló 1997. évi XXXI. törvény15. §-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárásban részt vevők azokat megismerhetik.

§         Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hollósi Gábor nyújt, a 06-30/44-37-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Lövő címére történő megküldésével (9461 Lövő, Fő utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13-T/2016. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Lövő címére történő megküldésével (9461 Lövő, Fő utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13-T/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében foglalt szakértő, továbbá Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 1/A. § (10) bekezdés c) pontjában megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyugatrmk.hu - 2016. február 9.

§         Társulás településeinek hirdetői - 2016. február 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.10.
Iratkozzon fel állásértesítőre