Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1000 napja lejárt

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.04.15. - 2021.04.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Szalapart út 84.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazott felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         a 257/2000. (XII.26. ) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

§         büntetlen előélet;

§         nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt;

§         magyar állampolgárság;

§         cselekvőképesség;

§         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

§         a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség:

§         szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szociális intézményben szerzett vezetői gyakorlat;

§         fogyatékos ellátás terén szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

§         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll foglalkoztatás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt;

§         öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HMK-17/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HMK-17/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szgyf.gov.hu - 2016. február 12.

§         www.hmik.hu - 2016. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója dönt. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre