Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 1211 napja lejárt

Hevesi Kistérség Többcélú Társulása

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hevesi Kistérség Többcélú Társulása
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. május 01.-2020. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3360 Heves, Fő út 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése. Az intézmény közfeladatai: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, főiskolai vagy egyetemi szintű szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociális menedzser, szociális szervező, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelő-tanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittantanár, hittanár, jogász, igazgatásszervező, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező pedagógus, védőnő,

§         felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylőmunkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű önálló munkavégzés,

§         Kiváló szintű pontosság, kommunikáció, konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program

§         a pályázati feltételként előírt végezettséget, képesítés tanúsító okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolata

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfele

§         szakmai gyakorlat igazolása

§         szociális szakvizsga hiánya esetén nyilatkozat a szakvizsga megbízást követő 2 éven belül történő megszerzésének vállalásáról

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

§         nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetői beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

§         nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

§         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

§         nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

§         a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sveiczer Sándor a társulás elnöke nyújt, a 06-36/546-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hevesi Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (3360 Heves, Erzsébet tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/3006-1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Hevesi Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (3360 Heves, Erzsébet tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/3006-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

§         Elektronikus úton dr. Nagy Péter jegyző részére a dr.nagy.peter@phheves.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a Hevesi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott eseti bizottság – a jogszabályokban előírt határidők betartásával - meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács az elbírálás határidejéig meghozza döntését

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.heves.hu - 2016. február 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.17.
Iratkozzon fel állásértesítőre