Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 816 napja lejárt

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.04.01.napjától 2021.03.31. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4472 Gávavencsellő, Toldi utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ vezetése. A Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ keretében működő idősek otthona (ápolást, gondozást nyújtó intézmény) szakosított ellátás, valamint idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, családsegítés szociális alapellátások, illetve gyermekjóléti szolgálat gyermekvédelmi alapellátás biztosításával kapcsolatos intézményvezetői feladatok ellátása, a szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény működésének zavartalan biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 8.2 pontja szerinti szakirányú szakképzettség,

§         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         vezetői munkakörben -legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzése,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai önéletrajza,

§         a képesítést igazoló okiratok másolata,

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program,

§         a pályázónak az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai elképzelésének ismertetése,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI: törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vojtó Mihályné polgármester nyújt, a 0642/572-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 237/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 237/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Vojtó Mihályné polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület a meghallgatást követő ülésén dönt a pályázat elbírálásáról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.gavavencsello.hu - 2016. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.20.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...