Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 821 napja lejárt

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4546 Anarcs, Ady Endre utca 19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4545 Gyulaháza, Petőfi u. 41.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4642 Tornyospálca, Újfalusi u. 3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 118.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A vonatkozó jogszabályokban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervnél folyó szakmai munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működését, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. Gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátása kapcsolt munkakörben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 1/2000.(I.7.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         felsőfokú végzettséget igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben- Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         magyar állampolgárság,

§         büntetlen előélet,

§         cselekvőképesség,

§         szociális szakvizsga megléte vagy nyilatkozat arról, hogy két éven belül megszerzi.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         felsőfokú szociális alapvégzettség és a szociális szakvizsga

§         az intézmény ellátási területén belüli állandó lakóhely és helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a képesítési előírás meglétét igazoló diploma, oklevél, illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél hitelesített másolata,

§         szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén nyilatkot arról, hogy vállaja annak a megbízást követő két éven belül történő megszerzését,

§         büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

§         a pályázó részletes szakmai önéletrajza és az előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolása,

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

§         nyilatkozat arról, hogy megbízása esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

§         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

§         nyilatkozat arról, hogy pályázata elbírására nyilvános vagy zárt ülésen kerüljön sor.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalinák József János nyújt, a 06 (45) 404-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (4546 Anarcs, Kossuth utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 817/2016/A. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (4546 Anarcs, Kossuth utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 817/2016/A., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.23.
Hasonló állások
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...