Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 821 napja lejárt

Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kelet- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. április 1. napjától 2021. március 31. napjái-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 7. szám.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos megoldásának biztosítása. Működési területén szervezi és végrehajtja a Társulási Tanács rendelkezéseit. Felelős az Alapító Okirat szerinti alaptevékenység megszervezésért és folyamatos ellátásáért Az intézmény által ellátott alapfeladatok: 1, Szociális alapszolgáltatások: - idősek nappali ellátása, - házi segítségnyújtás, - étkeztetés, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - családsegítés, - támogató szolgálat, - közösségi gondozói szolgálat. 2, Szociális szakellátások: - idősek ápoló-gondozó otthona, 3, Gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgálat, 4, Egészségügyi szakellátás: - Otthoni (egészségügyi) szakápolás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pályázó illetményére és illetménypótlékára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, • felsőfokú, szociális alapvégzettség az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 8. 2. pontja alapján, • a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, • 15/1998.( IV. 30) NM. rendelet 2 számú melléklet szerinti szakmai végzettség, • szociális szakvizsga, • büntetlen előélet, • cselekvőképesség, • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, • felsőoktatásban szerzett egyéb szociális végzettség, szakképzettség, • nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. • szociális alapellátás, gyermekvédelmi alapellátás integrált formában vagy társulás által történő működtetésében szerzett legalább 5 év magasabb vezetői tapasztalat,,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         felsőoktatásra épülő egyéb szociális végzettség, szakképzettség, mobilitás - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         szakma iránti elkötelezettség

§         kiváló szintű irányító és döntési képesség

§         kiemelkedő együttműködési és tárgyalóképesség

§         empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló részletes szakmai önéletrajza,

§         • bizonyítvány, oklevél másolat (ok),

§         • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

§         • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         • előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolás,

§         • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

§         • nyilatkozatok:

§         a. a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, annak megismeréséhez az elbírálásban részt vevő személyek részére hozzájárul

§         b. az állás betöltésénél 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok, összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti

§         c. a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik,

§         d. a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

§         e. nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz,

§         f. társulási tanácsi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó Társulási Tanács Elnöke nyújt, a 06-42/510-443 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltaknak megfelelően a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Kelet-Nyírségi TKT Társulási Tanácsa ülésén dönt az intézményvezető személyét illetően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Kelet- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás településein a helyben szokásos módon;

§         a Társulás újságában;

§         a Közigálláson

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának formája: postai úton, írásban kettő azonos szövegű és mellékletű példányban, zárt borítékban (egy példányt nem kérünk összefűzni). A pályázó kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelenek tekinti.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.03.
Hasonló állások
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...