Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1172 napja lejárt

Répceszemere Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Idősek Otthona
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.06.01. - 2021.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9375 Répceszemere, Fő utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazott felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, vagy egyetemi szakirányú,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         a 257/2000. (XII.26. ) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§         a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.4 alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség

§         szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

§         büntetlen előélet; illetve nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés (2d.) (2c.) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

§         nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt

§         magyar állampolgárság

§         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szociális szakvizsga,

§         legalább 3 éves projekt lebonyolítási tapasztalat

§         mentálhigiéniás képesítés megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

§         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

§         nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radics László polgármester nyújt, a 06-99-388-802 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Répceszemere Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9375 Répceszemere, Fő utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/183/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Répceszemere Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9375 Répceszemere, Fő utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/183/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Radics László polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9375 Répceszemere, Fő utca 60. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.repceszemere.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre