Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 949 napja lejárt

Hatvan Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hatvani Napsugár Óvoda
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Gódor K út 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett.Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete, és a 67.§ (1) bekezdése alapján:,

§         pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, melyet legkésőbb a kinevezés időpontjáig meg kell szerezni

§         ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet,

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§         pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

§         a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő intézményvezetői szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés időpontjáig (2016.07.01.) megszerzi és a tanulmányok folytatását igazolja (leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt még nem szerezte meg.

§         3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány

§         pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.

§         a pályázó nyilatkozata, hogy az állás betöltésénél a Kjt.41. § és a 43.§-a alapján összeférhetetleség nem áll fenn

§         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása

§         nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9310/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9310/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: a Jegyzői Iroda útján, Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a vélemények kialakításához – a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő). A pályáztató lehetővé teszi, hogy a nevelőtestület mellett a vezetési programról a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve is véleményt nyilváníthasson.A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület a júniusi ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.hatvan.hu

§         www.kozlonyok.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hatvan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.10.
Iratkozzon fel állásértesítőre