Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 1010 napja lejárt

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő- testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-vezetői feladatok:az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése. Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása, együttműködés az intézmény rendszerével. -A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel. -Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellása: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi és más kisebbségi civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, az ismeretszerző, az amatőr oktató, a művelődő közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok képzési lehetőség megszervezése,felkarolása, a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         végzettségének, szakképzettségének, szakvizsgájának megfelelő feladatkörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         -cselekvőképesség

§         -magyar állampolgárság

§         -kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése

§         -pályázó nyilatkozata arról, hogy a 150/1992. (XI.20)Korm rendelet 6/G, § (2) bekezdésében foglalt továbbképzést teljesíti

§         - a pályázó hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása arra vonatkozóan, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll büntető eljárás hatálya alatt és a betöltendő munkakőr ellátásához vele szemben nem áll fenn a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közművelődési területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         helyismeret

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szervező készség, együttműködési, kommunikációs, probléma megoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -fényképes szakmai önéletrajz

§         -intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések

§         -iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

§         -eddig munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások

§         - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         -nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

§         -nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásban résztvevők megismerhetik

§         -nyilatkozat arról, hogy a képviselő testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásról szóló előterjesztést

§         -nyilatkozat arra vonatkozóan,hogy a KJT 41-43. §-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn

§         -nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja

§         -a pályázó nyilatkozata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.)Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében szereplő feltételek teljesítésnek vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Nagy Béla György nyújt, a 68-440-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő- testülete címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossut tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2016/müi , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő- testülete címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2016/müi, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

§         Személyesen: dr Nagy Béla György, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A képviselő testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt, melynek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályázó fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         -www.medgyesegyhaza.hu - 2016. június 10.

§         -Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdető táblája - 2016. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.06.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre