Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 764 napja lejárt

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTKT Gondozási Központja Lippó
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.április 1. - 2022. március 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7781 Lippó, Jókai Mór utca 53.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerint.,

        a 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        képesítést igazoló okiratok másolata,

        szakmai gyakorlat igazolása,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Mirella MTKT Munkaszervezet Vezetője nyújt, a 06-69-505-521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (7700 Mohács, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10246/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (7700 Mohács, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10246/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A §-ában foglaltaknak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mohacs.hu - 2016. december 8.

        Mohács Város Önkormányzata hirdetőtábláján - 2016. december 8.

        Lippó Község Önkormányzata hirdetőtábláján - 2016. december 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre