Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 715 napja lejárt

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

„Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti
-->
magasabb vezeő (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. március 1. - 2022. február 28. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Deák F. u. 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és jogszerű, a szakmai feltételeknek megfelelő működését. - szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény munkáját. - gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat, kivéve státusz létre-hozását, ill. megszüntetését, - elkészíti a munkaköri leírásokat, - meghatározza az intézmény, és a dolgozók munkarendjét, - képviseli az intézményt más szervek felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében a vezetői beosztásban dolgozókra vonatkozó képesítési előírás,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        szociális szakvizsga

        büntetlen előélet

        a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok

        cselekvőképesség

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát

        részletes szakmai önéletrajzot

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        igazolás legalább ötéves felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok

        a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek

        nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a megbízást követő két éven belül köteles a szociális szakvizsgát letenni, amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, valamint tudomásul veszi, hogy e határidőt követően szociális szakvizsgával nem rendelkező személy magasabb vezetői, vezetői beosztásban nem foglalkoztatható

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüsné Muk Andrea nyújt, a 06-92/553-950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8271/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8271/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Hegedüsné Muk Andrea, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető (megbízott vezető) A betöltendő munkakör megjelölése: tanácsadó A betöltendő tanácsadó munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalai Hírlap

        Lenti Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán

        www.lenti.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 16,00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: intézményvezető. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Hegedüsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezetőnél lehet személyesen, vagy a 92/553-950-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre