Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 733 napja lejárt

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Napsugár Otthon (Integrált intézmény)
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6760 Kistelek, Kossuth utca 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az időskorúak, értelmi fogyatékossággal és pszichoszociális fogyatékossággal élők bentlakásos intézményben, lakóotthonokban lévő egységei zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        legalább főiskolai szintű felsőfokú szociális végzettség az 1/2000.( I.7.)SzCsM rendelet 3. számú melléklet 6.4.; 8.2. és 9.3. alpontjában meghatározott, az intézményvezetőkre előírt képesítések valamelyikének megléte,

        szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást, kinevezést követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6.§(8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása,

        legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, a gyermekvédelem, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet,

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolati példánya,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata; ( A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20.§(2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.),

        fényképes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

        nyilatkozat cselekvőképességről (257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3/A.§-a alapján a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Berta Árpádné igazgató nyújt, a 0670-647-5910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSMK-HU-17/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSMK-HU-17/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Berta Árpádné igazgató részére a arpadne.berta@szgyf.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre - a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül- kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül- hiánytalanul benyújtják, és a meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről az SZGYF Főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2016. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre