Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 743 napja lejárt

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3462 Borsodivánka, József Attila út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, szinvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazott felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        A 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 3. §. (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        Büntetlen előélet,

        Nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt,

        Magyar állampolgárság,vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség,

        Vagyonnyilatkozati tételi eljárás lefolytatása,

        A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. számú mellékletének a 6.4, 9.3. és 10.3. alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú képesség,

        Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesség,

        Önálló munkavégzésre való képesség,

        Megbízhatóság,

        Magas szintű problémamegoldó képesség,

        Kiváló empátia.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata. (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. §. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésében meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok.)

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

        Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll a foglalkoztatás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

        Öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAZMK-SZIOH-77/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAZMK-SZIOH-77/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Személyesen: Papp Béláné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Selyemrét út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2016. december 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 1/A. § (13) bekezdése szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban kap értesítést. A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a határidőben érkezett pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. A pályázatot postai úton két példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre