Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 640 napja lejárt

Tiszainoka Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszainoka Községi Önkormányzat
-->
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2017.04.01. - 2022.03.31.)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5464 Tiszainoka, Attila út 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Költségvetés készítése, az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági, műszaki tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Gyakorolja az intézményben a foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogkört. Felelős a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályok alapján ellátandó feladatok, adatszolgáltatások teljesítéséért. Az intézményvezető felelős az intézmény alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a szervezet számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése. Felel az intézmény vagyonkezelésébe adott vagyon rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, együttműködik a költségvetési szervet érintő önkormányzati döntések meghozatalában. Felel a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért és a költségvetés végrehajtásáért. Közreműködik a szerződések előkészítésében, megkötésében, valamint a vagyoni jogot vagy kötelezettséget érintő egyéb megállapodások előkészítésében. Pályázatok figyelése, a pályázatok elkészítése, az elszámolás lebonyolítása. Külső szervezetek számára készített adatszolgáltatások szervezése, ellenőrzése, bevallások, statisztikai jejelentések készíttetése. Kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, egyéb szakhatóságokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) végrehajtására vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti intézményvezetői munkakör betöltésére előírt felsőfokú képesítés,

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget,vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,a gyermekvédelem,a szociális ellátás,az egészségügyi ellátás,illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,szociális szakvizsga,vagy ennek hiányában nyilatkozat,hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül a letételét,a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,büntetlen előélet, cselekvő képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat. Kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, számítógép felhasználó szintű ismerete, helyismeret, szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget,képzettséget igazoló okmányok másolata.30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, Szakmai önéletrajz.Az intézmény vezetésére vonatkozó program.Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, valamint arról, hogy nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filóné Barta Szilvia nyújt, a 06/56/477-001/8 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszainoka Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5464 Tiszainoka, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ti-358/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszainoka Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5467 Tiszainoka, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ti-358/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Szendreiné Kiss Erzsébet polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5464 Tiszainoka, Kossuth út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Tiszainoka Község Önkormányzatának bizottsága hallgatja meg és Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszainoka.hu - 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre