Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 700 napja lejárt

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Határőr utca 89.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenysége, feladatai: Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás biztosítása. Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, ,,A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről” szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. pontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség,

        Szociális szakvizsga, vagy nyilatkozat arról, hogy a megbízást követően 2 éven belül megszerzi, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság,

        Erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális szakvizsga,

        B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíri Béla polgármester nyújt, a +36-30-650-8575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3249/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3249/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Személyesen: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata ügyfélszolgálata, Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tárgyában Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen dönt a véleményezésre felkért bizottság javaslatát is figyelembe véve. A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nyírábrány nagyközség honlapja - 2016. december 5.

        Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirabrany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre