Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 678 napja lejárt

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mándoki Térségi Szociális Központ
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 15. napjától 2022. február 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Petőfi utca 23.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok és a társuláshoz tartozó települések köziga, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményalapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú feladat ellátásért; irányítja és összehangolja az intézmény működését; megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény20.§.(2) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés.,

        A 15/1998.(IV.30.) NM.rendelet 2. számú melléklete szerint előírt szakirányú képzettség, vagy az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében előírt szakirányú képzettség,

        Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§.(3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális szakvizsga

        Felhasználói szintű számítógépes ismeret

        Államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt idegen nyelv ismerete

        Vezetői gyakorlat

        Az intézmény ellátási helyén lakóhellyel rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20.§.(4), (5) bekezdésében foglalt követelményeknek

        Szakmai, vezetői gyakorlatról szóló eredeti igazolás

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15.§.(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007.évi CLII. törvény 9.§-ában meghatározott kizáró ok,

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő két éven belüli megszerzését.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pekó László Társulási Tanács elnöke nyújt, a 06 45 435 002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (4625 Záhony, Ady E. utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/36/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (4625 Záhony, Ady Endre út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/36/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Személyesen: Pekó László Társulási Tanács elnöke részére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Ady E. utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a szakmai bizottság véleményezési eljárását követően, a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt, a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül. A Társulási Tanács a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Társulásban részt vevő önkormányzatok hirdetőtáblája és honlapja - 2016. december 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.29.
Iratkozzon fel állásértesítőre