Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 717 napja lejárt

Mezőcsát Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőcsáti Élelmezési Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Szent István út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása (gyermek- és felnőtt étkeztetés biztosítása kb. 600 adag/nap, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés). A konyhai dolgozók (11 fő) irányítása és ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet és a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

        Kjt. 41-43. §-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza

        Képesítést igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek

        Az intézmény vezetésével kapcsolatos elképzeléseit

        Nyilatkozat arról, hogy: 1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 2. a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását; 3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg; 4. 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Horváth Anita polgármester nyújt, a 49/552-047 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsát Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1328/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsát Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1328/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton Siposné Horváth Anita részére a polgarmester@mezocsat.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Mezőcsát Város Önkormányzata dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mezocsat.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre