Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 473 napja lejárt

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8412 Veszprém, Kastélykert utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért; tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét; ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a vezető részére előírt feladatokat. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább öt éves vezetői gyakorlat

        az óvodai nevelés terén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        fényképes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata(i)

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése és az Nkt. 67. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Közjóléti Iroda nyújt, a 88/549-235 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZP/943/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZP/943/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a Köznev. tv. 83. § (4) bekezdésében nevesített közösségek és szervezetek véleményének beérkezését követően a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület dönt a véleményezési határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.veszprem.hu

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Veszprémi 7 Nap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszprem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.24.