Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 638 napja lejárt

Püspökladány Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Petőfi utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás; az intézmény szakmai munkájának irányítása, koordinálása; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval, az intézmény teljes jogkörű képviselete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési, és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bek. a) pontja, vagy a 6/B. § (1) bek. a) pontja, vagy a 6/E. § (1) bek. a) pontja szerint, vagy felsőfokú kommunikációs szakon szerzett újságíró, film-video és kulturaközvetítő szakirányú képzettség.,

        az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai, vagy televíziós és/ vagy újságírói gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség, magyar államplgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz. A beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízáskezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó hozájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keserű László jegyző nyújt, a 06/54/517-111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Püspökladány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1121/2017. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Püspökladány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1121/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Dombi Imréné polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról az önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A pályázatot írásban, zárt borítékban. 1 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.puspokladany.hu - 2017. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázat nem érkezik. A magasabb vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap 250 %-a

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.puspokladany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre