Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 677 napja lejárt

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a vezetői megbízástól számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésben meghatározott munkaköri feladatok ellátása mellett az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Szakmai Programjában jelölt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok szakszerű ellátása, irányítása, ellenőrzése, továbbá az intézmény törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályban rögzített feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, és feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának megszervezése, valamint a munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rend. 3. számú mellékletében rögzített képzettségek, végzettségek.,

        A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet

        Nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt

        Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő két éven belül annak megszerzését, vagy szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 6. §-ának (8) bek. alapján biztosított mentesség igazolása

        A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. számú mellékletének a 6.3.,6.4, 8.2., 9.3. és 10.3. alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú képesség

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikáció képesség,

        Önálló munkavégzésre való képesség ,

        Megbízhatóság,

        Magas szintű problémamegoldó képesség,

        Kiváló empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata. (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerint büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        Az intézmény vezetésre vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

        Nyilatkozat arról hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

        Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll a foglalkoztatás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

        Öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Farkas Adrienn nyújt, a 06-30-5663522 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István . tér 11-13. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TMK-HUM-23/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TMK-HUM-23/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: dr. Farkas Adrienn, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. II. 201.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2017. február 13.

        Helyben szokásos módon faliújság Szekszárd, Szent István tér 11-13. - 2017. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követően hatvan napon belül kell lefolytatni, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a határidőben érkezett pályamunka az összes tartalmi és formai követelményeknek egyaránt megfelel. A pályázatot postai úton két példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre