Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 674 napja lejárt

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.04.01.-2022.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4516 Demecser, Szabolcsvezér út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Biztosítja a gyermekétkeztetést az óvodás, általános iskolás, középiskolás gyermekek részére köznevelési intézményben, valamint az intézményen kívüli gyermekétkeztetést. Biztosítja a rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetését. A szociális étkeztetés biztosítása az arra rászorultak részére helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével vagy házhoz szállítással. Ellátja a munkahelyi és vendég étkeztetést, helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony, költségtakarékos működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, az intézmény képviselete. Gyakorolja az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Feladata továbbá a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítése, alkalmazása. Gondoskodik a jogszabályok, a Képviselő-testület határozatainak, utasításainak a végrehajtásáról. Elkészíti az intézmény éves költségvetését. Felelős az intézmény pénzügyi gazdálkodásáért, a jóváhagyott költségvetés betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, • felsőfokú végzettség és élelmezésvezető, valamint államháztartási mérlegképes könyvelő szakképzettség, • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségnek megfelelő munkakörre szól, • legalább 10 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekétkeztetés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. • büntetlen előélet, cselekvőképesség, • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű szakmai ismeret, terhelhetőség,

        a szakterületre vonatkozó jogszabályok ismerete.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • szakmai életrajz,

        • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 3 példányban,

        • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok (egyszerű másolatai),

        • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,

        • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

        • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

        • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a véleményezők pályázatának tartalmát megismerjék, személyes adatait kezeljék,

        • nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt,

        • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Imréné Bötykös Katalin nyújt, a 06-42-533-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 138-4/2017. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 138-4/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának határidejét követő első ülésen dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, a vezetői megbízásról. A pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A közalkalmazotti munkakörbe kinevezés – az 1992.évi XXXIII. törvény 21/A.§ (4) bekezdések kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.demecser.hu - 2017. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.15.
Iratkozzon fel állásértesítőre