Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 684 napja lejárt

Kisgyőr Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kisgyőri Szociális Intézmény
-->
szociális intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.március 10-től 2018. március 9-ig.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3556 Kisgyőr, Akác utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban előírt feladatok szakszerű ellátása, az intézmény irányítása. Az intézmény tevékenységei körébe tartozik az idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 3. melléklet 8.2. pontjában az intézményvezetőre meghatározott szakirányú képzettség,

        gyermekvédelem, szociális ellátás területén felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő 2 éven belül megszerzi.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális ágazatban - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

        pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat

        nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőrincz Sándorné nyújt, a 06/20/4642357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisgyőr Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3556 Kisgyőr, Dózsa György utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 306/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kisgyőr Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 306/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton Kékedi László Vilmos részére a pmh@kisgyor.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Kékedi László Vilmos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3556 Kisgyőr, Dózsa György utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KisgyőrI Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtláblája - 2017. február 15.

        Kisgyőr község honlapja - 2017. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisgyor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.19.
Iratkozzon fel állásértesítőre