Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 665 napja lejárt

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás - Cigánd

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3973 Cigánd, Fő utca 90.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban, és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Az intézmény közfeladatai: nappali ellátás (1993. évi III. törvény /a továbbiakban Szt./ 65/F. §), támogató szolgáltatás (Szt. 65/C.§), étkeztetés (Szt. 62. §), házi segítségnyújtás (Szt. 63. §), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §), családsegítés (Szt. 64. §), gyermekjóléti szolgáltatás (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény /a továbbiakban Gyvt./ 39. – 40. §),

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete, a 13/2002. (III.28.) EÜM rendelete, az intézmény közfeladatait szabályozó ágazati jogszabályokban az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés és szociális szakvizsga,

        felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális terület - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        az intézmény ellátási területe (Bodrogköz) településszerkezeti viszonyainak, szociális helyzetének valamint demográfiai és nemzetiségi sajátosságainak ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

        az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás - Cigánd címére történő megküldésével (3973 Cigánd, Fő utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás - Cigánd címére történő megküldésével (3973 Cigánd, Fő utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Oláh Krisztián társulás tanács elnöke, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3973 Cigánd, Fő utca 80. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre