Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 661 napja lejárt

Jászberény Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jászberény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2017. július 1 - 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 1. pontjában a család- és gyermekjóléti központ magasabb vezető munkakörre előírt felsőfokú képesítés,

        257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Szociális szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció,

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza.

        Motivációs levél.

        A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.

        Szociális szakvizsga hiányában a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén a kinevezését követő két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét, vagy mentesség esetén az azt igazoló dokumentum.

        Szakmai gyakorlatotot igazoló dokumentum.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozta arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

        A pályázó elérhetősége.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pap Magdolna nyújt, a 57/505-712 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászberény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2376/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Jászberény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2376/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 1/A. §-ában foglaltakra tekintettel - Jászberény Jegyzője - mint a pályázat előkészítője - által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt várhatóan a 2017. június 14-i ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jászberény város honlapja - 2017. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre