Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 665 napja lejárt

Országos Szlovén Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16. - 2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9982 Apátistvánfalva, Fő út 117.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a szlovén nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség, vagy az adott tantárgy nem magyar nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismeretek alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben történő elsajátításának igazolása, Magyarországon honosított oklevél alapján az adott évfolyamon az adott tantárgy tanításához előírt, a tanítás nyelvének megfelelő pedagógus-végzettség és - szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Szlovén nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a szlovén nemzetiséghez tartozik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről

        a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2017. május 20-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lasitsné Labricz Andrea nyújt, a 06-94/534-024 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Szlovén Önkormányzat címére történő megküldésével (9985 Országos Szlovén Önkormányzat Felsőszölnök, Templom út 8. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32-4/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Szlovén Önkormányzat címére történő megküldésével (9985 Felsőszölnök, Templom út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32-4/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.slovenci.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.28.
Iratkozzon fel állásértesítőre