Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 675 napja lejárt

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Földesi Szociális Szolgáltató Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. április 1-től 2022. március 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4177 Földes, Rákóczi utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv tevékenységi körébe (támogató szolgálat) tartozó feladatok vezetői irányítása, szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása, alkalmazottak munkájának koordinálása. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a támogató szolgálat alkalmazottai felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 6.1. pont "vezetői munkakörre" vonatkozó felsőfokú képesítés,

        Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A támogató szolgálat vezetéséhez szükséges támogató szolgálat vezetői képesítéssel rendelkezik,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó szakmai életrajza

        intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e

        pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jeneiné dr. Egri Izabella nyújt, a 54531000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4177 Földes, Karácsony S. tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 228/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 228/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottsága véleményezi. A megbízásról Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Földes Nagyközség Önkormányzatának hivatalos hirdetőtábláján - 2017. február 27.

        Földes Nagyközség weblapja: www.foldes.eu - 2017. február 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.28.
Iratkozzon fel állásértesítőre