Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 698 napja lejárt

Uraiújfalu Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Uraiújfalui Önkormányzati Konyha
-->
konyhavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A konyha jogszabályoknak megfelelő vezetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha dolgozók munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, az intézmény gazdaságos működtetéséért. Feladatkörébe tartozik a térítési díjak, ellátási díjak beszedése, az anyaggazdálkodás, nyersanyag megrendelés-kiadás, raktárkészlet vezetés, nyersanyagnorma számítás, étlapkészítés, étkeztetési nyilvántartások vezetése, élelmisózerbiztonsági szabályok betartása, HACCP rendszer működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Élelmiszeripari,

        közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        tápanyagszámításban, étlap- és étrend tervezésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű ismerete az EPER program konyha moduljának,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondokság hatálya alatt

        magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        a Kjt. 21/A §.(1) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítása kötelező

        munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Élelmiszeripari főiskolai végzettség,

        Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

        eredményorientáltság

        nagy fokú dinamizmus

        határozottság, pontosság

        jó szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        költségvetési szerv tevékenységével összefüggő szakmai vezetői koncepció

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alartt

        pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagát megismerjék

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírásálára vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargyai Vilmos polgármester nyújt, a 06-95/345-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Uraiújfalu Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U/540/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Uraiújfalu Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U/540/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Vargyai Vilmos polgármester, Vas megye, 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 46. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uraiujfalu.hu - 2017. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uraiujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre