Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 581 napja lejárt

Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01.- 2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás; a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. mellékletének 2. pontjában, 98. § (8) bekezdésben foglaltakra tekintettel; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (Közntv. 67. § (1) bek. b) pont; legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (Közntv. 67. § (1) bek. c) pont

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat és a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott végzettségek valamelyikének megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátot részletes szakmai önéletrajz, a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő vezetési program és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, a végzettsége(ke)t igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapitány Zsolt osztályvezető nyújt, a 06-88-593-704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/0177-2/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/0177-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbírálás a Társulási Tanács által történik a Tanács ülésén

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zirc.hu - 2017. március 7.

        www.borzavar.hu - 2017. március 7.

        www.lokut.hu - 2017. március 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázati feltételek még: büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása (Kjt. 20. § (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. § (4) bekezdés); Cselekvőképesség (Kjt) 20. § (2) bekezdés b) pont; magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz (Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pont); magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, A pályázatnak még tartalmaznia kell: a pályázó beleegyező nyilatkozatait arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz; a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz; a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Tanács a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és a döntéshozók részére történő megismertetéséhez, vagy sokszorosításához és továbbításához hozzájárul; a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvő-képességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; a pályázó nyilatkozta arról, hogy 30 napnál nem régebbi, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági "alkalmas" minősítéssel rendelkezik, A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt rendelkezései az irányadók a Közntv. és a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltakkal együtt. Közzététel még: Oktatási és Kulturális Közlöny 2017. 4. szám

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.08.
Iratkozzon fel állásértesítőre