Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 639 napja lejárt

Baktalórántháza Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baktalórántházai Összevont Konyhai Intézmény
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.05.01.-2022.04.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja a Baktalórántházai Összevont Konyhai Intézmény munkáját, valamint ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat. Gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről.Felelős a konyhákban előállított ételek minőségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, továbbá heti étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, előkészíti a nyersanyagkiszabást. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, élelmezésvezető szakképesítés,

        élelmezésvezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Alap szintű Térítési-díj nyilvántartó és számlázó program ismerete,

        Felhasználói szintű Étkezési, készletnyilvántartó program ismerete,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó szakmai önéletrajza

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok

        élelmezésvezetői tapasztalatot igazoló dokumentumok

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

        a pályázó nyialtkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi köteleztettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajos nyújt, a 4/550-032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baktalórántháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Baktalórántháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-7/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a jogszabályban biztosított véleményezési joggal rendelkező - Baktalórántháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete által létrehozott - eseti bizottság véleményezi. A megbízásról Baktalórántháza Város Önkormányzatának Képviselő testülete - a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve- dönt. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánításnak jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon - 2017. március 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre