Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 587 napja lejárt

Derecske Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-től 2022.07.31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Városház utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra. Az intézményvezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. Képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        A nevelési intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai gyakorlatának meglétét igazoló részletes szakmai önéletrajz

        A pályázó vezetési programja

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41-44. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakó István polgármester nyújt, a 06 (54) 410-078 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Derecske Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4130 Derecske, Köztársaság út 87. zárt borítékban, 2 példányban. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2847/2017/DPH , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Derecske Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4130 Derecske, Köztársaság út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2847/2017/DPH, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Személyesen: Bakó István polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Köztársaság út 87. zárt borítékban, 2 példányban. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189-191. §-aiban és a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezéseket követően Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az intézményvezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. április 6.

        Derecske Város honlapja www.derecske.hu - 2017. április 6.

        Derecske Város hirdetőtáblája - 2017. április 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre