Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 623 napja lejárt

Országos Szlovén Önkormányzat - Felsőszölnök

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01.-2022.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9985 Felsőszölnök, Templom út 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmény irányítása, ellenőrzése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény profiljához kapcsolódó programok indítása, takarékos gazdálkodás, múzeumpedagógusi feladatok ellátása, a munkáltatói jogok gyakorlása, együttműködés a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet szerint magasabb vezetői pótlék (150%) kerül megállapításra. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, / Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség,

        Szlovén nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        a végzettségnek és szakképzettségnek és az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közművelődési intézményben szerzett vezetői gyakorlat

        azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a szlovén nemzetiséghez tartozik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Közgyűlés nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja-e

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lasitsné Labricz Andrea nyújt, a 06-94-534-024 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Szlovén Önkormányzat - Felsőszölnök címére történő megküldésével (9985 Felsőszölnök, Templom út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 162/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Szlovén Önkormányzat - Felsőszölnök címére történő megküldésével (9985 Felsőszölnök, Templom út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 162/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.slovenci.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.08.
Iratkozzon fel állásértesítőre