Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 594 napja lejárt

Csepreg Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csepreg Város Önkormányzata
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9735 Csepreg, Kossuth utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik az intézmény működési engedélyében meghatározott egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátások és a védőnői szolgálat működtetéséről. Feladata az intézmény vezetése, felelős annak működéséért és gazdálkodásáért. Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Felügyeli az egészségügyi dokumentáció vezetését és szabályszerűségét. Figyelemmel kíséri a betegjogok folyamatos érvényesülését. Kivizsgálja a betegek által bejelentett panaszokat. Ellenőrzi a házirend végrehajtását. Felügyeli az intézet higiénés rendjének biztosítását. Az intézet által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése. Az intézet dolgozói továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Az intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása. Munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény belső ellenőrzésének szervezése. Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket. Folyamatos kapcsolattartás a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek közösségek tevékenységének támogatása. Az intézmény tevékenységének folyamatos értékelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a./ (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, b./egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakikrányú továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,

        hasonló területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a legalább ötéves vezetői gyakrolatot igazoló munkáltatói igazolás

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához

        nyilaltkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. tv. szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vlasich Krisztián nyújt, a 06-30-579-1515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csepreg Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2762/5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csepreg Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2762/5/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton Vlasich Krisztián részére a csepregpolgarmestere@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Vlasich Krisztián, Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepreg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.05.
Iratkozzon fel állásértesítőre