Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 534 napja lejárt

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 01.-től 2022. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Fő út 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője egyszemélyi felelős vezető, akinek főbb feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, tervszerű gazdálkodásának biztosítása, Nádudvar székhelyen, Tetétlen, és Bihardancsháza telephelyeken. A szociális alapszolgáltatási feladatai közül az étkeztetés saját konyhával, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, és feladat ellátási szerződés alapján Nádudvaron a Család és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése. Mindhárom településen a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés, feltételeinek megteremtése, a lakosság igényeinek magas színvonalon történő kielégítése, éves beszámolási kötelezettség a végzett munkáról a társult települések önkormányzatai felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, végzettség a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6.§.(13) bekezdésében foglaltakra tekintettel a rendelet 3. számú melléklet 3.pontjában, illetőleg a 8.1,pontjában foglalt felsőfokú képesítés, vagy a 15/1998.(IV.30.) NM. sz. rendelet 2. sz. melléklet I. Alapellátásokra vonatkozó vezetői beosztáshoz előírt felsőfokú képesítés ,

        a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         cselekvőképesség,

         a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan időre kinevezhető,

         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási, vagy letelepedési engedély.

         büntetlen előélet

         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási, vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvání megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

         szociális szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízást követő 3 éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,

         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy pályázatának a Társulási Tanács nyílt ülésén való tárgyalásához hozzájárul.

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum hitelesített másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beke Imre Társulás Elnöke nyújt, a 0654529010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4181 Nádudvar, Fő út 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3859-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4181 Nádudvar, Fő út 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3859-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nádudvar Város Önkormányzat honlapja

        A társulásban részt vevő települési önkormányzatok székhelyén

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékra kérjük ráírni: " Intézményvezetői pályázat"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.28.
Iratkozzon fel állásértesítőre