Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 532 napja lejárt

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 16-tól 2022. július 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4177 Földes, Rákóczi utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, támogató szolgáltatás szervezési és adminisztrációs feladatainak elvégzése, a szolgáltatásban dolgozó alkalmazottak munkájának koordinálása. Intézmény tevékenységi körre: támogató szolgálat önálló intézményi formában történő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 6.1. pont "vezetői munkakörre" vonatkozó felsőfokú képesítés, legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó szakmai életrajza, intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, képesítést igazoló okiratok másolata

        közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok

        pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozata, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

        pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jeneiné dr. Egri Izabella nyújt, a +3654531000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 228-14/2017. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 228-14/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság véleményezi. A kinevezésről Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Földes Nagyközség Önkormányzatának hivatalos hirdetőtáblája - 2017. május 26.

        www.foldes.hu - 2017. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.foldes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre