Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 499 napja lejárt

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2017. november 15-től 2022. november 14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok (idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, család és gyermekjóléti feladatok: gyermek jóléti szolgáltatás, családsegítés, bölcsődei ellátás: 2 mini bölcsőde, család és nővédelmi gondozás, területi védőnői ellátás) irányítása, munkájának koordinálása, jogszerű működésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 3. sz. mell. 3. vagy 8.1. pontjaiban, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mell. I/1 pontjában előírt képesítés,

        Gyermekvédelem,szociális ellátás,egészségügyi ellátás, illetve közoktatás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga elvégzéséről a pályázó nyilatkozata a megbízást követő három éven belüli letételére

        Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti - idősek nappali ellátás vezetői - munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői gyakorlat

        Szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        A pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII.törvény 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

        Öt éves szakmai gyakorlat igazolása

        Iskolai végzettséget és szakvégzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata, amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri.

        A pályázó nyilatkozata, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné Kiss Judit jegyző nyújt, a 06-52-583-452 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 914/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 914/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A bizottság a feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottság véleményezése alapján Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiíró fenntartja jogát, a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bocskaikert.hu - 2017. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre