Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 246 napja lejárt

Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Román Nemzetiségi Gondozási Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.11.01.-2022.10.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5726 Méhkerék, Kossuth utca 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgálat. Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellátása. Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Gondoskodik a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazásáról, munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 3. számú melléklete szerint, ,

        A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség

        pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok.

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,

        szociális szakvizsga,vagy a pályázó nyilatkozata arról,hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga SzCsM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, számítógép felhasználó szintű ismerete, helyismeret, szakma iránti elkötelezettség,

        hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat,

        szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt,a pályázó nyilatkozata arról, hogy – pályázatával kapcsolatban – a képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése, megbízása esetén a vagyon nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségéről.

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék,

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza,szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai gyakorlat igazolására vonatkozó dokumentumok, szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letételét két éven belül vállalja, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tát Margit nyújt, a 06-66/277-760 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat címére történő megküldésével (5726 Méhkerék, Kossuth 80 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 983/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat címére történő megküldésével (5726 Méhkerék, Kossuth utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 983/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Személyesen: Tát Margit, Békés megye, 5726 Méhkerék, Kossuth utca 80. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Képviselő-testület a pályáztató által felkért,a Kjt.szerint előírt,szakmai-szakértői bizottság írásbeli véleményezését követő ülésen bírálja el.A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából,tehát azon pályázó pályázata érvénytelen,aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul,vagy aki határidőn túl nyújtja be,vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mehkerek.hu - 2017. augusztus 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre