www.topjob.hu

intézményvezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7754 Bóly, Erzsébet tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A §-a szerinti szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        közmüvelődés munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tourinformátor végzettség,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű menedzser típusú vezetői szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

        szakmai önéletrajz - 2 példány

        oklevelek, végzettségek igazoló dokumentumok egyszerű másolata - 2 példány

        az intézmény működtetésére vonatkozó javaslat - 2 példány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék - 2 példány

        a pályázat véleményezésében és elbírálásában részt vevők betekintési jogára utaló nyilatkozat - 2 példány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, azt vállalja - 2 példány

        nyilatkozat a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan - 2 példány

        B kategóriás jogosítvány másolata - 2 példány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kosztolányi Zsolt jegyző nyújt, a 69/869-410 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/726/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/726/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: dr. Kosztolányi Zsolt, Baranya megye, 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a fenntartó képviselő-testület dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny 2018. évi 11. szám - 2018. július 2.

        boly.hu - 2018. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre