Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 181 napja lejárt

Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6758 Röszke, Rákóczi utca 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személy és tárgyi feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért; irányítja, összehangolja az intézmény működését; megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 5. és 8.2 pontjában az intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.számú melléklet szerinti felsőfokú szociális szakképzettség.,

        A gyermekvédelem, a szociális-, és az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Felsőfokú végzettséget vagy szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás és egészségügyi ellátás - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Felsőfokú egészségügyi végzettség vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó végzettség.,

        A gyermekvédelem, a szociális ellátás, egészségügyi ellátás területén. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Kiváló szintű kapcsolatteremtő, motiváló képesség, empátia, tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés a) pontja), végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

        vezetői tapasztalat igazolása, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dobó Katalin nyújt, a +36/62/551-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZKTT./98-1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa címére történő megküldésével (6772 Deszk, Tempfli tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZKTT./98-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt terjeszti a pályázat elbírálására jogosult Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elé. A kinevezési jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről (közalkalmazotti jogviszony léte

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásában tag települések honlapja - 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre