www.topjob.hu

Intézményvezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8796 Türje, Petőfi tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő működtetése, a pedagógiai munka szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Pedagógusi szakvizsga, Közoktatásvezetői végzettség, vezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyi viszonyok megfelelő ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ferenc László nyújt, a 0683/556-150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (8796 Türje, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/1290-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (8796 Türje, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/1290-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Nagy Ferenc László, Zala megye, 8796 Türje, Szabadság tér 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre