www.topjob.hu

intézményvezető


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Várdomb Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018. szeptember 1- től 2023. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7146 Várdomb, Kossuth utca 119.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapító okiratban, az SZMSZ-ben és a szakmai programban foglalt feladatok ellátása a bölcsőde, óvoda és konyha törvényes működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        nevelési-oktatási intézményben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástó eltiltás hatálya alatt,

        az intézmény vezetésére, fejleszésére vonatkozó vezetési program,

        a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hiteles másolat,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó az adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízatása esetén vagyonnyilaktozat tételi kötelezettsének eleget tesz,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt/zárt képviselő-testülei ülésen történő tárgyalásához hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Csaba polgármester nyújt, a 06/74 430-089 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Várdomb Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7146 Várdomb, Kossuth utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1257/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Várdomb Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7146 Várdomb, Kossuth utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1257/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vardomb.hu - 2018. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja az eljárás eredménytelenné nyilvánításhoz való jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre