www.topjob.hu

Intézményvezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.10.01-2023.09.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körű szakmai vezetése, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az alapító okirat szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletben meghatározott szakképzettség szakképesítés megléte,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,

        a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízás csak annak adható, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen betöltött vezetői munkakörben szerezett legalább 3 éves szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajzát,

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik,

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (7300 Komló, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3891/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (7300 Komló, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3891/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre