www.topjob.hu

intézményvezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Bábolna Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.11.01.- 2023.10.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.11.01.- 2023.10.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2943 Bábolna, Zrínyi M. utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott,

        vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz ( a 45/2012.n(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet szerinti tartalommal)

        képesítést tanúsító okiratok másolata

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Klára nyújt, a 34-568-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bábolna Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Jókai M. utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BH/2438/2018. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bábolna Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BH/2438/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: dr. Horváth Klára, Komárom-Esztergom megye, 2943 Bábolna, Jókai M. utca 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Városi hirdető tábla, helyi televízió képújság oldalán, Bábolnai Fórum nevű helyi folyóiratban, - 2018. július 11.

        Az Önkormányzat internetes honlapján, és mobiltelefonos applikációján, facebook oldalán - 2018. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.babolna.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre