Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 242 napja lejárt

Tótkomlós Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az intézmény intézményvezetői feladatait. Az intézmény intézményegységei: Művelődési Központ, Városi Könyvtár, valamint a közérdekű kiállítóhelyek és a média.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

        18. életév betöltése.

        Büntetlen előélet.

        Nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

        A közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek.

        Vagy a könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyors helyzetfelismerés és konfliktuskezelés

        Jó szervező- és kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz.

        3 hónapnál nem régebbi teljeskörű hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot és nyelvtudást igazoló okiratok másolatai.

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a törvényben meghatározott, közérdekből nyilvános adatokon kívül, a pályázat elbírálásával összefüggő egyéb információkra tekintettel hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Garay Rita, polgármester nyújt, a 68/462-122/101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlós Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/1152/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlós Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/1152/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Dr. Garay Rita, polgármester, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati benyújtási határidő lejártát követően, a véleményezési határidők lejártát követő képviselő-testületi ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tótkomlós Város honlapja (www.totkomlos.hu)

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Komlósi Hírmondó

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3a) bekezdése alapján - a Tótkomlósi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményét átszervezi. A kiválással érintett szervezeti egységekből [Művelődési Központ (Tótkomlós, Erzsébet utca 2/a., Városi Könyvtár (5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 10.), Természet Háza (5940 Tótkomlós, Bajcsy-Zsilinszky utca 6., Tótkomlósi Szlovák Tájház (5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 11.), Koppány János Szlovák Néprajzi Gyűjtemény (5940 Tótkomlós, Szent István tér 2.), Tótkomlósi Szlovák Emlékház (5940 Tótkomlós, Szép utca 5.)] az alapításra vonatkozó szabályok szerint 2018. szeptember 1-jétől egy új, önálló költségvetési szerv jön létre, Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár elnevezéssel. A pályázat iránt érdeklődők az intézményt előzetes egyeztetés alapján meglátogathatják, a szükséges információkat rendelkezésükre bocsátjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.totkomlos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre