www.topjob.hu

Intézményvezető


  • GovHU
  • Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 186 napja lett aktiválva

Zalaszántó Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalaszántói KópéKuckó Óvoda
--> Zalaszántói KópéKuckó Óvoda

Intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 16 - 2023. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8353 Zalaszántó, Zrínyi utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény szakmai- és törvényes mindenkor hatályos jogszabályok szerinti működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, • Magyar állampolgárság, • Cselekvőképesség, • Büntetlen előélet, • Főiskola, Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan teljes munkaidőre szóló alkalmazás, • Legalább 10 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret, • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret

        vezetői tapasztalat legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat

        Felhasználói szintű számítógépes tapasztalatok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        szakmai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatai (eredeti dokumentumok bemutatása mellett)

        szakmai és vezetői gyakorlat igazolása

        szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetői program

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat nyílt vagy zárt ülés megtartásáról

        nyilatkozat Kjt. 41 § szerinti összeférhetetlenségről

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a véleményezésben és elbírálásban résztvevők megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy kíván-e élni az NPK véleményezési jogkörével

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dézsi Attila nyújt, a 83-370-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaszántó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8353 Zalaszántó, Fő utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZSZ/505/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszántó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8353 Zalaszántó, Fő utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZSZ/505/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálásáról Zalaszántó Képviselő-testülete dönt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre