www.topjob.hu

Intézményvezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Poroszló Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mikro-térségi Társulás Szociális Intézménye
--> Poroszló, Alkotmány út 7.

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 1-től 2023 augusztus 31-ig. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3388 Poroszló, Alkotmány út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye feladatkörébe tartozó szakosított alapszolgáltatási feladat-ellátásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A működéshez szükséges szakmai, gazdálkodási, munkaügyi, ügyviteli feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, a szakvizsga kertében szerzett intézményvezertői szakképzettség,

        szociális munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előlélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai önéletrajza. Az intézmény vezetése, fejlesztésére vonatkozó program. A végzettséget és továbbképzéseket igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Váradi Ágnes nyújt, a 06 36 553-041 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Poroszló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3388 Poroszló, Fő út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2192-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Poroszló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3388 Poroszló, Fő út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2192-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 30-án tartandó ülésén bírálja el a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezés során kérjük a borítékra ráírni "Szociális intézményvezetői pályázat"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre