Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1342 napja lejárt

Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.01.01.-2019.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3564 Hernádnémeti, Petőfi S. utca 85.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A közalkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, a gazdálkodáshoz szükséges adatok szolgáltatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. melléklet által meghatározott végzettség, 15/1998. (IV.30.)NM rendelet 2. melléklet által meghatározott végzettségek,

§         Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         szociális szakvizsga

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, egyéb szakirányú felsőfokú képesítés,

§         emelt szintű szakképesítés

§         "B" kategóriás gépjárművezetői engedély

§         költségvetési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         pályázó szakmai önéletrajza

§         a képesítését, az egyéb feltételeknek való megfelelését igazoló okiratok másolata

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megigénylését igazoló dokumentum

§         nyilatkozat a 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről

§         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához

§         nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

§         nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetői beosztásával összefüggésben a Kjt. 41.§ illetőleg 43/A. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azt megbízása esetén megszünteti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Orosz Zsolt nyújt, a 46/594-220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (3564 Hernádnémeti, Kossuth L. utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2014, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .

§         Személyesen: dr. Orosz Zsolt, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3564 Hernádnémeti, Kossuth L. utca 38. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A.§ alapján a végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) Korm. rend. 1/A.§ szerint létrehozott eseti bizottság véleményezi a pályázók előzetes személyes meghallgatása után. Az érvényes pályázatot benyújtók közül a Társulási Tanács személyes meghallgatást követően választ. A pályázó a pályázatát zárt borítékban a pályázati azonosító és a betölteni kívánt állás megjelölésével nyújthatja be. A pályázat benyújtási határidején a beérkezés napját kell érteni, nem a postára adás

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         A Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás településeinek hirdetőtábláján, honlapján - 2014. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény Hernádnémeti és Újcsanálos településeken látja el feladatait. Hernádnémeti településen: családsegítés, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, gyerekház. Újcsanálos településen szociális étkeztetés, tervezett a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása feladatok 2015. évben történő beindítása.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre